Kedvezményezett neve: Csapod Község Önkormányzata (konzorciumban a pályázó Fertőendréd Községi Önkormányzattal)
Projekt címe:     Helyi identitás és kohézió erősítése Fertőendréden és Csapodon
Szerződött támogatás összege: 50 000 000 Ft
Támogatás mértéke: 100%
Projekt befejezési dátuma:     2023.07.31.
Projekt azonosító száma: TOP-5.3.1-16-GM1-2017-00011

A projekt tartalmának bemutatása:
Fertőendréd Község Önkormányzata és Csapod Község Önkormányzatával konzorciumban együttműködve célul tűzte ki a helyi közösségük fejlesztését, a két település közösségépítését. Ezen cél elérése érdekében „A helyi identitás és kohézió erősítése Fertőendréden és Csapodon” címmel, TOP-5.3.1-16-GM1-2017-00011 azonosító számmal pályázatot nyújtottak be a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében, amelyet a Nemzetgazdasági Minisztérium 2018.06.18-án támogatásban részesített.
A projekt célterülete Fertőendréd és Csapod települések területe, melyek lakossága a projekt célcsoportja, mely a 2016-os adatok szerint meghaladta az 1200 főt.
A projekt céljai: 
- a helyi identitás és kohézió erősítése érdekében közösségfejlesztő programok megvalósítása, - a helyi közösséghez és a társadalomhoz tartozás elősegítése, hogy mindenki tartozzon valahová és közösségi, társadalmi beágyazottságban éljen, legyen esélye-lehetősége saját életfeltételeinek javítására, és képes legyen a pozitív változásokra irányuló közös cselekvésben való részvételre - erősítse a helyi közösséget, s minél nagyobb számú, a településért és a közösségért tenni képes és tenni akaró csoport alakuljon, 
- a közösségi munka hatására az érintett emberek is együttműködjenek a problémák megoldásában,
- a meglévő erőforrások felszínre kerüljenek, az együttműködések következtében ezen erőforrások aktivizálódjanak, s minőségi változásokat hozzanak a település, a települési közösségek életében.

A projekt illeszkedik az Integrált Településfejlesztési Stratégiához, a Helyi Esélyegyenlőségi Programhoz és a Széchenyi 2020 Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében valósult meg.