Közérdekű információk

   2.2. A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

  • 1990. évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról

  • 1991. évi XX. törvény a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről

  • 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól

  • 1992. évi XXXVIII. törvény az államháztartásról

  • 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet az államháztartás működési rendjéről

  • 1997. évi CXXXV. törvény a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről

  • 1994. évi LXIV. törvény a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról

  • 2000. évi XCVI. törvény a helyi önkormányzati képviselők jogállásának egyes kérdéseiről