Felhívom a szülők figyelmét, hogy a beiskolázási támogatások kifizetésére a Polgármesteri Hivatalban 2020. szeptember 21. és október 2. közötti időszakban ügyfélfogadási időben kerül sor

 

 

A beiskolázási támogatások kifizetése a következők szerint történik:

 

A csapodi állandó lakcímmel rendelkező általános és középfokú oktatási intézmények nappali tagozatán tanulók részére az önkormányzat beiskolázási támogatást biztosít.

 

A beiskolázási támogatás összege 5000,- Ft.

 

A tanulói jogviszony fennállására iskolalátogatási igazolást kell bemutatni.

Lakóhely igazolása lakcím kártyával történik.

 

A Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Fertőszentmiklóson tanuló diákjainak nem kell külön iskolalátogatási igazolás, mivel a tanulói jogviszonyt az iskola leigazolja.

 

 

Az Önkormányzat a beiskolázási támogatás mellett tankönyvtámogatást biztosít azon csapodi állandó lakcímmel rendelkező, nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő általános és középiskolai tanulók részére, akik nem részesülnek ingyenes tankönyvellátásban.

 

A tankönyvtámogatás igényléséhez a tanuló nevére kiállított számla és iskolalátogatási igazolás bemutatása szükséges.

 

 

Csapod, 2020. szeptember 15.

 

 

 

Kristófné dr. Bors Beatrix

jegyző